Frans av Asissis bønn!

"Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!"

- Frans av Asissi's bønn

torsdag 6. november 2008

Bilder fra leiren - Relax

Informasjon: 16 Ungdommer
Foto: Haakon Nordvik
Jesus elsker alle barna, alle barna på vår jord!
Jeg slår opp i bibelen, hva vil Gud vise oss? 
Bønnesirkel/Popcornbønn - Be inni deg eller høyt, Gud hører uansett! 
Jeg leser i bibelen, Arne hører på - Begge synes det var kaldt ute... 
Be og tenn lys for noen du er glad i - Her er Eirik på bønnevandring 
Bli med på leir, og opplev minnerike stunder.
Bli kjent med nye mennesker, med Gud og deg selv!