Frans av Asissis bønn!

"Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!"

- Frans av Asissi's bønn

onsdag 6. oktober 2010

Gå Ut Senteret har en egen nettside!

Bildet vise alle som går på GUS 2010/2011 på Global Disippel linjå - Utrulig bra gjeng! 

Jeg kom til å tenke på at jeg ikke har nevnt GUS sin side... Det bør absolutt nevnes, på den bloggen kan du lese rapporter/oppdateringer fra de forskjellige teamene (i Norge, og på uteoppholdet i de forskjellige landene) på GUS.

Du kan og lese eventuell nytt fra Gå Ut Senteret sin administrasjon/stab, det kan være nyttig å få med seg. Verdt å ta en titt på: http://gus.no/. For de som er spesielt interesserte i Mali, se her: http://www.gus.no/mali.
"Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tvilen rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!


Å mester!
La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse.
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!
Amen."


T: Frans av Asissi

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar