Frans av Asissis bønn!

"Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!"

- Frans av Asissi's bønn

torsdag 31. mai 2012

Filmprosjekt!

For noen uker siden ble vi delt inn i grupper, hvor vi måtte planlegge og lage film. Det var lærerikt og morsomt! Her kan du se resultatet. Filmene fra de andre gruppene finner du på youtube eller GUS sine nettsider! Tema: Guds Kjærlighet!
Illustrasjoner/tegninger av: meg
Film- og musikksammensetting av: Bruno

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar