Frans av Asissis bønn!

"Herre gjør meg til redskap for din fred!
La meg bringe kjærlighet der hatet rår.
La meg bringe forlatelse der urett er begått.
La meg skape enighet der uenighet rår.
La meg bringe tro der tviler rår.
La meg bringe sannhet der villfarelse rår.
La meg bringe lys der mørket ruger.
La meg bringe glede der sorg og tyngsel rår!

La meg ikke søke så meget å bli trøstet som å trøste.
Ikke så meget å bli forstått som å forstå.
Ikke så meget å bli elsket som å elske!
For det er gjennom at man gir at man får.
Det er ved å glemme seg selv at man finner seg selv.
Det er ved å tilgi andre at man selv får tilgivelse!
Det er ved å dø at man oppstår til det evige liv!"

- Frans av Asissi's bønn

mandag 29. oktober 2012

TAKK!

Jeg vil takke alle som ber for meg og de prosjektene jeg får være med i her. Takk for all forbønn for menneskene jeg møter og blir kjent med. Takk for e-mailer og positive tilbakemeldinger, kommentarer på bloggen og skype-samtaler. Takk for all pengestøtte. TAKK!

Måten alt har lagt seg til rette på her, ja, bare det at jeg er i Brasil, og at alt ordnet seg slik det skulle for at jeg kunne reise hit, har vært med Guds hjelpende hånd.

Her får jeg møte nye menigheter, mange utrolige vitnesbyrd, lære språk og en ny kultur å kjenne. Jeg får oppleve daglig at jeg faktisk betyr en liten forskjell for noen. Så langt har oppholdet vært fult av velsignelser og bønnesvar.

Den 5. oktober skypet jeg med TFI, en "Takk For Innsatsen"-leir på Stemnestaden, med Normisjon. Jeg fikk holde et kort vitnesbyrd om livet mitt her, for mange ungdommer jeg har vært leder med og for på leir i mange år. Tenk, for en mulighet skype gir oss! Det finnes så mange måter å evangelisere og vitne om Jesus på. Med livet mitt, handlingene mine, ordene mine, bloggen min, facebook, skype, leirer. Her i Brasil er de flinke til å handle! De planlegger turer, og gjenomfører turer. De reiser til fattige landsbyer eller slumområder, og har aktivitetsdager. Med dramaforestillinger, turneringer i fotball og andre sporter, har lovsangsmøter (i form av hip-hop, rap, Hillsong på portugisisk, break-dance osv...), deler ut brosjyrer hvor de kan lese historier fra Bibelen, med illustrasjoner og forkalringer, deler ut mat og drikke. De rett og slett gir mange mennesker en bedre hverdag og muligheter til å komme seg av gaten og alt det vonde som kommer med livet der. De synes alltid det er flott å ha med utlendinger, men selv synes jeg alltid det er flott å få være med!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar